No realitzem auto publicacions ni demanem diners als autors per a editar i publicar els seus manuscrits. Hi ha altres empreses que ofereixen aquests serveis.

Nosaltres volem concentrar els nostres esforços i els nostres recursos en aquelles històries que ens atrapin, ens apassionin i estiguem convençuts que val la pena invertir en elles.

Contacta’ns